ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52286, Fide: 42109370

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 869 0
2020B 869 0
2020A 869 3
2019B 830 8
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -