ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52286 | Fide: 42109370 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 940 0
2023B 940 0
2023Α 940 1
2022B 908 1
2022A 899 1
2021B 907 4
2021A 869 0
2020B 869 0
2020A 869 3
2019B 830 8
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -