ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 52287 | Fide: 42113920 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 935 0
2023B 935 0
2023Α 935 0
2022B 935 0
2022A 935 0
2021B 935 0
2021A 935 0
2020B 935 0
2020A 935 1
2019B 952 0
2019A 922 5
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -