ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 52295, Fide: 42114969

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1200 20
2020A 1350 27
2019B 949 19
2019A 926 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -