ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 52295 | Fide: 42114969 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1654 20
2023Α 1597 29
2022B 1622 53
2022A 1699 51
2021B 1353 27
2021A 1200 0
2020B 1200 20
2020A 1350 27
2019B 949 19
2019A 926 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -