ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52298 | Fide: 25896954 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1054 0
2023B 1054 11
2023Α 1038 5
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -