ΦΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/1975, ΕΣΟ: 52358 | Fide: 42109582 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 870 0
2023B 870 0
2023Α 870 0
2022B 870 4
2022A 902 3
2021B 897 0
2021A 897 0
2020B 897 0
2020A 897 0
2019B 897 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -