ΦΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/1975, ΕΣΟ: 52358, Fide: 42109582

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 897 0
2021A 897 0
2020B 897 0
2020A 897 0
2019B 897 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -