ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 52368, Fide: 42111366

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -