ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 52400 | Fide: 42105650 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 995 4
2023Α 932 4
2022B 929 3
2022A 886 6
2021B 960 3
2021A 919 0
2020B 919 0
2020A 919 9
2019B - 4
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -