ΠΙΤΕΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 52424 | Fide: 42112028 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1130 6
2023B 1041 0
2023Α 1041 0
2022B 1041 1
2022A 1044 6
2021B 965 1
2021A 934 0
2020B 934 0
2020A 934 9
2019B 884 0
2019A 884 5
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -