ΦΑΚΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1988, ΕΣΟ: 52431 | Fide: 42109337 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 958 0
2023Α 958 0
2022B 958 0
2022A 958 0
2021B 958 0
2021A 958 0
2020B 958 0
2020A 958 0
2019B 958 0
2019A 958 3
2018B 976 5
2018A - 0
Παλαιότερα -