ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2002, ΕΣΟ: 52464 | Fide: 42109795 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1301 0
2022A 1301 4
2021B 1293 7
2021A 1225 0
2020B 1225 0
2020A 1225 0
2019B 1225 0
2019A 1225 5
2018B 1177 6
2018A - 0
Παλαιότερα -