ΚΟΥΓΙΕΜΗΤΡΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 52465, Fide: 42111862

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1136 0
2020A 1136 0
2019B 1136 0
2019A 1136 0
2018B 1136 7
2018A - 0
Παλαιότερα -