ΚΟΥΓΙΕΜΗΤΡΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 52465 | Fide: 42111862 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1136 0
2023B 1136 0
2023Α 1136 0
2022B 1136 0
2022A 1136 0
2021B 1136 0
2021A 1136 0
2020B 1136 0
2020A 1136 0
2019B 1136 0
2019A 1136 0
2018B 1136 7
2018A - 0
Παλαιότερα -