ΑΛΙΑΪ ΑΡΝΤΙΤ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 52492 | Fide: 25888099 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1138 0
2022B 1138 10
2022A 1174 5
2021B 1036 7
2021A 1042 0
2020B 1042 0
2020A 1042 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -