ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 52493 | Fide: 25888102 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1069 0
2023Α 1069 4
2022B 1016 3
2022A 1006 11
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -