ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 52511, Fide: 42112680

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -