ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52522 | Fide: 42105994 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1265 22
2023Α 1325 23
2022B 1208 9
2022A 1068 17
2021B 1016 25
2021A 956 0
2020B 956 0
2020A 956 10
2019B 1048 12
2019A 1012 9
2018B 1081 8
2018A - 0
Παλαιότερα -