ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 52523 | Fide: 42106028 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1197 25
2023Α 1372 25
2022B 1161 6
2022A 1118 17
2021B 1129 21
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 5
2019B 875 17
2019A 881 15
2018B 830 13
2018A - 0
Παλαιότερα -