ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 52523, Fide: 42106028

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 943 0
2020B 943 0
2020A 943 5
2019B 875 17
2019A 881 15
2018B 830 13
2018A - 0
Παλαιότερα -