ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 52533 | Fide: 42112737 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 949 3
2023B 878 0
2023Α 878 6
2022B - 0
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -