ΠΑΠΠΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 52534 | Fide: 42112729 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 945 0
2023B 945 0
2023Α 945 0
2022B 945 0
2022A 945 0
2021B 945 0
2021A 945 0
2020B 945 0
2020A 945 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -