ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1964, ΕΣΟ: 52590 | Fide: 42118387 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 884 11
2023Α 918 3
2022B 889 10
2022A 917 4
2021B 936 8
2021A 946 0
2020B 946 6
2020A 942 17
2019B 919 2
2019A 925 11
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -