ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1964, ΕΣΟ: 52590, Fide: 42118387

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 946 0
2020B 946 6
2020A 942 17
2019B 919 2
2019A 925 11
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -