ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 52594, Fide: 42125596

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 847 4
2020A 830 3
2019B 830 14
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -