ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 52594 | Fide: 42125596 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 983 0
2023Α 983 0
2022B 983 4
2022A 951 14
2021B 985 16
2021A 847 0
2020B 847 4
2020A 830 3
2019B 830 14
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -