ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 52595 | Fide: 42112702 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1221 15
2023Α 1189 2
2022B 1148 16
2022A 1111 4
2021B 1095 21
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -