ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 52595, Fide: 42112702

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1095 21
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -