ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 52598, Fide: 42113296

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1050 0
2020B 1050 5
2020A 1026 17
2019B 1023 23
2019A 984 13
2018B 912 7
Παλαιότερα -