ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 52598 | Fide: 42113296 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1134 0
2023B 1134 0
2023Α 1134 5
2022B 1118 16
2022A 1130 12
2021B 1134 25
2021A 1050 0
2020B 1050 5
2020A 1026 17
2019B 1023 23
2019A 984 13
2018B 912 7
Παλαιότερα -