ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52599 | Fide: 42113709 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1035 7
2023Α 963 5
2022B 897 14
2022A 862 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -