ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 06/1972, ΕΣΟ: 52629, Fide: 42113091

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -