ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52651 | Fide: 42123976 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1159 10
2023Α 1157 10
2022B 1132 6
2022A 1026 4
2021B 993 0
2021A 993 0
2020B 993 0
2020A 993 4
2019B 977 8
2019A 920 6
2018B - 0
Παλαιότερα -