ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 52673 | Fide: 42118425 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 835 4
2021B 851 3
2021A 832 0
2020B 832 6
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -