ΜΗΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52695 | Fide: 25853031 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1107 1
2023B 1096 7
2023Α - 3
2022B - 3
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι