ΜΗΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52695, Fide: 25853031

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι