ΡΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52697 | Fide: 42103525 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1296 0
2023Α 1296 9
2022B 1270 2
2022A 1231 6
2021B 1248 3
2021A 1198 0
2020B 1198 0
2020A 1198 10
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι