ΡΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52697, Fide: 42103525

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1198 0
2020A 1198 10
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι