ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52698 | Fide: 42107393 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 843 0
2023B 843 0
2023Α 843 0
2022B 843 0
2022A 843 0
2021B 843 0
2021A 843 0
2020B 843 0
2020A 843 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι