ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 52699 | Fide: 42108306 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1358 5
2023B 1342 16
2023Α 1283 9
2022B 1243 18
2022A 1159 3
2021B 1126 10
2021A 1097 0
2020B 1097 7
2020A 1043 6
2019B 1047 3
2019A 1013 12
2018B - 0
Παλαιότερα -