ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 52699, Fide: 42108306

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1097 7
2020A 1043 6
2019B 1047 3
2019A 1013 12
2018B - 0
Παλαιότερα -