ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 10/2003, ΕΣΟ: 52706, Fide: 42115612

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 835 0
2021A 835 0
2020B 835 0
2020A 835 6
2019B 813 0
2019A 813 8
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι