ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ

Η/Γ: 08/1989, ΕΣΟ: 52724 | Fide: 42117208 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 974 0
2023Α 974 0
2022B 974 0
2022A 974 0
2021B 974 0
2021A 974 0
2020B 974 2
2020A 980 0
2019B 980 0
2019A 980 10
2018B - 0
Παλαιότερα -