ΜΑΚΜΙΛΑΝ ΜΑΡΚΟΣ ΝΗΛ

Η/Γ: 02/2001, ΕΣΟ: 52836, Fide: 42115132

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1202 0
2021A 1202 0
2020B 1202 0
2020A 1202 0
2019B 1202 0
2019A 1202 26
2018B - 0
Παλαιότερα -