ΤΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 52867 | Fide: 42115442

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1054 5
2021B 998 0
2021A 998 0
2020B 998 0
2020A 998 9
2019B 1004 7
2019A 1139 10
2018B - 0
Παλαιότερα -