ΚΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 52893, Fide: 42115469

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -