ΦΙΛΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 52894, Fide: 42118069

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -