ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/1971, ΕΣΟ: 52930 | Fide: 42113032

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -