ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52932 | Fide: 42122627 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 914 1
2023B 879 0
2023Α 879 4
2022B 873 2
2022A 830 5
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -