ΛΑΖΑΡΙΑΝ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 52933 | Fide: 42119294 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1087 0
2022B 1087 0
2022A 1087 5
2021B 1125 0
2021A 1125 0
2020B 1125 0
2020A 1125 9
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -