ΡΑΜΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/1974, ΕΣΟ: 52943 | Fide: 42118417 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1081 0
2022A 1081 6
2021B 1078 0
2021A 1078 0
2020B 1078 0
2020A 1078 5
2019B 1067 0
2019A 1067 5
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι