ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 52955 | Fide: 42126517 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 955 4
2023Α 895 3
2022B 869 11
2022A 930 5
2021B 958 9
2021A 1010 0
2020B 1010 6
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -