ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 06/1997, ΕΣΟ: 52957 | Fide: 42116295 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 888 0
2023Α 888 0
2022B 888 0
2022A 888 2
2021B 889 0
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 3
2019B 914 7
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -