ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 06/1997, ΕΣΟ: 52957, Fide: 42116295

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 889 0
2020B 889 0
2020A 889 3
2019B 914 7
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -