ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΗΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52963 | Fide: 42118131 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1657 38
2023B 1493 28
2023Α 1434 27
2022B 1463 18
2022A 1439 31
2021B 1251 24
2021A 1267 0
2020B 1267 17
2020A 1165 18
2019B 1058 29
2019A - 4
2018B - 0
Παλαιότερα -