ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 52996 | Fide: 42120632 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1028 0
2023B 1028 2
2023Α 1039 12
2022B 1031 1
2022A 1037 8
2021B 1057 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -