ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 52996 | Fide: 42120632

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1057 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -