ΚΟΥΒΑΡΔΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 53040 | Fide: 42120187 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 990 0
2023Α 990 0
2022B 990 0
2022A 990 5
2021B 1026 0
2021A 1026 0
2020B 1026 0
2020A 1026 13
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι