ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 53044, Fide: 42126720

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -