ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 53044 | Fide: 42126720 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 852 1
2023B 874 2
2023Α 896 3
2022B 847 5
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -