ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 53078, Fide: 42125375

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 997 0
2020B 997 12
2020A 833 5
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -