ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ

Η/Γ: 01/2013, ΕΣΟ: 53078 | Fide: 42125375 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1412 52
2023Α 1380 29
2022B 1378 33
2022A 1310 20
2021B 1110 17
2021A 997 0
2020B 997 12
2020A 833 5
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -