ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ

Η/Γ: 06/1978, ΕΣΟ: 53101 | Fide: 42127645 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 903 9
2023B 935 12
2023Α 958 12
2022B 888 6
2022A 886 2
2021B 837 7
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 7
2019B 800 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι