ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/2013, ΕΣΟ: 53119 | Fide: 42129354 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 871 7
2023B 830 8
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -