ΛΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 04/1969, ΕΣΟ: 53138 | Fide: 42121124 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 894 0
2023B 894 0
2023Α 894 0
2022B 894 0
2022A 894 0
2021B 894 0
2021A 894 0
2020B 894 0
2020A 894 8
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -